تصویر ویژه

موسسه فرهنگی هنری تمدن نوروز

راویان روایت نوروز ذیل نام موسسه فرهنگی هنری تمدن نوروز برآنند تا با معرفی و ترویج آموزه‌ها و الگوهای توانمندساز در موضوعات فرهنگی و هنری مختلف برای ایجاد همگرایی و هم‌افزایی میان اندیشمندان در حوزه تمدنی نوروز قدمی هر چند کوچک بردارند. راویان این رویداد می‌کوشند تا مبانی پژوهشی کاربردی، مسئله محور و دارای قابلیت عملیاتی شدن مورد نیاز را برای قشر نخبه فرهنگی و هنری در این حوزه فراهم آورند. در همین راستا مأموریت اصلی این مرکز تقویت ارتباطات میان نخبگی در کشورهای حوزه تمدنی نوروز خواهد بود.

کاندیدای جوایز در روایت های مختلف

همایش تخصصی دیپلماسی نوروز ؛ چهارم اسفندماه؛ خانه شعر و ادبیات ؛ سالن استاد جلال آل احمد

همایش بین المللی تاریخ؛ فلسفه و ادبیات نوروز ؛ 13 اسفندماه؛ دانشگاه استاد علامه طباطبایی

جشنواره بین المللی تولیدات رسانه ای نوروز ؛ 20 اسفندماه؛ برج آزادی

رویداد راویان نوروز؛ 21 اسفندماه ، تالار وحدت